Privacy Policy

Wij hechten als onderneming veel belang aan een correcte behandeling van deze gegevens en handelen conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “GDPR” of “AVG”). U kan alle nuttige gegevens hieromtrent terugvinden via de volgende link: https://www.vanmarcke.com/nl-be/privacy